1. Bieżąca obsługa multimedialna procesu dydaktycznego w uczelni, a także konferencji, sympozjów naukowych, spotkań i innych imprez, wymagających stosowania urządzeń i technik multimedialnych.
  1. nagłośnienia
  2. prezentacje wizyjne prowadzone z wykorzystaniem wideoprojektorów komputerowych, cyfrowych ekranów projekcyjnych, rzutników pisma i przezroczy
  3. cyfrową rejestrację sygnałów audio i wideo
  4. komputerową edycję sygnałów audio i wideo
  5. konwersję dźwięku i obrazu z nośników analogowych na cyfrowe
 2. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu multimedialnego dla potrzeb dydaktyki w uczelni zgodnie ze składanymi przez wydziały zgłoszeniami semestralnymi.
 3. Stała opieka i nadzór techniczny nad salami wyposażonymi w stacjonarny sprzęt multimedialny: Gmach Główny - aula wraz z reżysernią i amplifikatornią, sala posiedzeń senatu, salka kolegialna, sale 300, 200, 211, 213, hol przed aulą i Biblioteką Główną, Gmach Auditorium Novum wraz z reżysernią dźwięku, światła, obrazu, amplifikatornią.
 4. Wdrażanie nowoczesnych środków i technik usprawniających dydaktykę poprzez zakup urządzeń, projektowanie i opiniowanie projektów wyposażenia obiektów uczelni w sprzęt multimedialny.
 5. Obsługa administracyjno-organizacyjna i techniczna wykładów w ramach Politechniki Otwartej, koncertów w ramach Politechnicznych Wieczorów Muzycznych oraz innych imprez kulturalnych organizowanych przez uczelnię.
 6. Prowadzenie postępowań przetargowych w ramach zamówień wspólnych, związanych z zakupem urządzeń multimedialnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych PG.
 7. Techniczna i merytoryczna opieka nad działalnością politechnicznego kanału YouTube.
 8. Bieżące dokumentowanie życia uczelni i archiwizowanie pozyskanych materiałów wideo.
 9. Wykonywanie odpłatnych zewnętrznych usług multimedialnych i ich fakturowanie zgodnie z zatwierdzonym cennikiem usług.