Politechnika Gdańska

Dział Gospodarczy

Sekcja Multimedialna

  ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Wrzeszcz tel: (058) 347 19 99 fax: (058) 347 25 90 e-mail: multimedia@pg.gda.pl