Nowa Specjalność

Nowa specjalność „TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” na kierunku Inżynieria Materiałowa tylko na Wydziale Mechanicznym!

Proponując nową specjalność przyjęliśmy następujące założenia:

 • Kształcenie w obszarze inżynierii materiałowej jest na całym świecie, począwszy od USA i skończywszy na Chinach, gwarantem uzyskania wykształcenia najbardziej przydatnego na rynku pracy
 • Kształcenie na poziomie inżynierskim powinno dawać ogólne wykształcenie inżynierskie i umiejętności specjalistyczne w zakresie Inżynierii Materiałów Konstrukcyjnych i Biomateriałów, natomiast kształcenie na poziomie magisterskim – umiejętności w zupełnie innej specjalności Technologie Materiałowe
 • Niezbędne jest przekazanie studentom nie tylko odpowiedniej wiedzy, ale także, a może przede wszystkim umiejętności zawodowych i wytworzenia postaw sprzyjających prezentacji siebie i własnej firmy, umiejętności pracy zespołowej, kompleksowego podejścia do problemów inżynierskich.

Proponowane kształcenie obejmuje wiele z nowoczesnych technologii materiałowych. Są to:

 • Technologie obróbki cieplnej i cieplno‐chemicznej
 • Technologie wytwarzania materiałów biomedycznych i kosmetyków
 • Technologie wytwarzania warstw i powłok
 • Technologie wytwarzania spieków
 • Technologie wytwarzania polimerowych materiałów kompozytowych
 • Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Techniki próżniowe i laserowe
 • Nanotechnologie w inżynierii powierzchni, medycynie i kosmetologii

Ponadto w ramach specjalności studenci opanują umiejętności komunikacji społecznej i personalnej oraz komunikacji w języku angielskim technicznym. Studenci mają możliwość zmiany do 30% przedmiotów specjalności na inne dowolnie wybrane przez siebie z katalogu przedmiotów Politechniki Gdańskiej, a nawet spoza uczelni. Ćwiczenia laboratoryjne prowadzone są tam, gdzie istnieją ku temu najlepsze możliwości, stąd wytwarzanie kompozytów polimerowych na WOiO, zaś warstw diamentowych na WETI.

Ważnym elementem kształcenia są praktyki i staże. Obok praktyk krajowych rekomendujemy praktyki zagraniczne, jak też możliwość odbycia studiów s semestrze 2 lub 3 w uczelni zagranicznej. Niemal nie ma ograniczeń w wyborze uczelni, jednak szczególnie polecamy współpracujące z nami uczelnie z Turku, Trondheim, Madrytu, Reykjaviku, Erlangen, Drezna, Karlsruhe, Bayreuth, Goeteborga, Sztokholmu, Bordeaux, Turynu, Sofii.

Program studiów

Pobierz program studiów w formcie PDF