POLITECHNIKA GDAŃSKA ban3
Wydział Mechaniczny

Katerda  Inżynierii
Materiałowej i Spajania

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Sekretariat:
tel.: +48 58 347 26 98
e-mail: kim@mech.pg.gda.pl

Kierownik Katedry:
tel.: +48 58 347 17 52
e-mail: mszkodo@pg.gda.pl