Serdecznie zapraszamy studentów Wydziałów Architektury* do udziału w konkursie na sporządzenie koncepcji

Centrum Projektów Środowiskowych i Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” w Starym Lesie

 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o. o. w Starym Lesie koło Starogardu Gdańskiego jest jedną z dziewięciu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w województwie pomorskim. Przetwarza on odpady komunalne pochodzące od ponad 190 tysięcy mieszkańców z terenu 20 gmin.

 

Dodatkową działalnością prowadzoną przez ZUOK jest działalność edukacyjna z zakresu edukacji ekologicznej – na terenie Zakładu prowadzone są warsztaty, szkolenia, dni otwarte i Festyny ekologiczne dla grup zorganizowanych oraz dla mieszkańców.

 

Budowie Centrum Projektów Środowiskowych i Edukacji Ekologicznej przy ZUOK „Stary Las” (dalej CPŚ) przyświeca cel stworzenia miejsca o charakterze pokazowo-edukacyjnym. CPŚ ma pełnić funkcję inicjatora i koordynatora realizacji projektów o charakterze środowiskowym, nie tylko do gmin, ale także do jak najszerszego grona odbiorców – mieszkańców czy przedsiębiorców. CPŚ ma być też miejscem koordynacji i prowadzenia działań z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej (prowadzenie lekcji, zajęć i warsztatów dla osób z różnych przedziałów wiekowych) nie tylko w sposób teoretyczny, ale także praktyczny – pokazowy, za pośrednictwem pokazywania procesów na okolicznych terenach, w szklarni, czy warsztacie.

 

Może to Twój projekt będzie realizowany? Przekonaj się, czy jesteś zwycięzcą!

 

 

*studentów uczelni technicznych po których otrzymuje się tytuł inż. arch., a także absolwentów ww., nie później niż rok od uzyskania dyplomu ukończenia studiów