BreakPoint – rewitalizacja podwórek

Artykuł do magazynu PismoPG (03/2013)

 

Rewitalizacja jest procesem przekształceń przestrzeni i poprawy jej jakości mogącym zaistnieć w każdej skali. Drobne, prowadzone umiejętnie oraz w sposób zrównoważony działania, mogą mieć wpływ na niebagatelną poprawę jakości życia pojedynczych osób jak i całych społeczności. Nawiązując do artykułu „Re:Brick. Rewitalizacja miast” z poprzedniego numeru, chciałbym przedstawić opisywany proces zachodzący w skali małych wnętrz urbanistycznych, jakimi są zaniedbane podwórka betonowych blokowisk oraz ceglanych  dzielnic. Działania, które przedstawię są o tyle istotne i wartościowe, że postępują poprzez partycypację społeczną, czyli angażują lokalnych mieszkańców w proces projektowy oraz wykonawczy. Dzięki takiej drodze postępowania społeczność ma szanse dostosowania terenu do własnych potrzeb, a jednocześnie powstaje psychologiczna więź do wspólnie wykreowanej przestrzeni oraz szacunek dla  występujących tam obiektów.
 

Dzięki zaangażowaniu artystów, architektów, projektantów i wielu ludzi innych dziedzin procesy rewitalizacji podwórek cieszą się dużą popularnością zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Jest to bardzo pozytywny fenomen pomagający rozwiązywać problemy socjologiczne lokalnych społeczności, dając ludziom poczucie przywiązania do swojego miejsca zamieszkania oraz możliwość integracji oraz wzajemnego poznania budzącego pozytywne relacje. Coraz więcej zaniedbanych podwórek, z odstraszających pustych przestrzeni lub brudnych parkingów przeradza się w wartościowe miejsca rekreacji i integracji. Koniecznie należy tutaj wspomnieć o gdańskiej inicjatywie „Podwórkowe rewolucje” w ramach projektu „Edukacja obywatelska w działaniu” prowadzonego przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Akcja swoim działaniem objęła obszar pięciu podwórek na Oruni Dolnej. Do wydarzenia, w rolach projektantów, zaproszone zostały studentki i studenci dla których przygotowano cykl spotkań szkoleniowych dotyczących projektowania partycypacyjnego. Niestety umowa dotycząca udziału w projekcie zakładała kary finansowe za opuszczenie choćby jednego spotkania i tym zniechęciła znaczną ilość młodych projektantów. Pomimo tego w styczniu bieżącego roku rozpoczęły się warsztaty planistyczne i kreacja przestrzeni podwórkowej z mieszkańcami. Wrzesień stanie się miesiącem publikacji modelu pracy ze społecznością lokalną. Niezwykle ucieszony zaistniałą inicjatywą z niecierpliwością czekam na ostateczne rezultaty rewitalizacji oruńskich podwórek.
 

Działania, które przedstawię są o tyle istotne i wartościowe, że postępują poprzez partycypację społeczną, czyli angażują lokalnych mieszkańców w proces projektowy oraz wykonawczy. Dzięki takiej drodze postępowania społeczność ma szanse dostosowania terenu do własnych potrzeb, a jednocześnie powstaje psychologiczna więź do wspólnie wykreowanej przestrzeni oraz szacunek dla  występujących tam obiektów. 

Obecnie istnieje wiele inicjatyw, grup oraz organizacji wspomagających działania rewitalizacyjne podwórek. Warto tu wspomnieć chociażby o Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” i Centrum Edukacji Artystycznej „Łaźnia 2”, wspomagających poprawę jakości wnętrz urbanistycznych  na gdańskim Dolnym Mieście i w Nowym Porcie, czy działania grupy ODBLOKUJ oraz Syrena, funkcjonujących między innymi na warszawskiej Pradze.
 

Zgodnie z przedstawioną metodologią partycypacyjnych działań rewitalizacyjnych Koło Naukowe BUA (Brygada Urbanistyczno – Architektoniczna) organizuje swój kolejny projekt. Tym razem międzywydziałowe warsztaty „BreakPoint – do it Yourself” , które mają  na celu rewitalizację naszego politechnicznego podwórka. Pragniemy stworzyć miejsca rekreacji i odpoczynku na terenach zielonych leżących w obrębie kampusu Politechniki Gdańskiej. Wraz ze studentami wszystkich wydziałów uczelni, wspólnymi silami chcemy wykreować wnętrza urbanistyczne w których zmęczeni natłokiem zajęć  i znużeni codzienną rutyną będziemy mogli nabrać nowych sił i zaczerpnąć świeżego powietrza. Niezwykle istotny jest dla nas aspekt ekologiczny warsztatów objawiający się w recyklingowych działaniach. Wykorzystując już niepotrzebne proste materiały w postaci  palet przemysłowych, elementów drewnianych i zużytych bannerów, jesteśmy w stanie zaaranżować niezagospodarowane trawniki w niezwykle ciekawe i wartościowe przestrzenie publiczne, których tak nam brakuje na terenie uczelni. Pragniemy zintegrować działania studentów wszystkich dziedzin i dać możliwość partycypacyjnego projektowania, jak i wcielania pomysłów w życie podczas warsztatów projektowych oraz wykonawczych. Możliwość rozwoju swej kreatywności, zdolności artystycznych, technicznych oraz manualnych byłaby niezwykle cennym aspektem zjednoczonych działań.
 

Mamy grupę chętnych do pracy studentów, doświadczenie organizacyjne oraz projektowe, patronat uczelni, pomysły, energię i ogromne chęci do pracy. Etap projektowy włączający studentów wszystkich wydziałów obędzie się 19 kwietnia bieżącego roku, następnie od 13 do 19 maja projekty będą realizowane przez członków koła naukowego BUA oraz zaangażowanych studentów. Powstałe elementy aranżujące tereny zielone kampusu uczelni posłużą nam wszystkim w okresie nadchodzących pięknych słonecznych dni!
 

 

Przemysław Wróbel

BUA

 

No Comments Yet.

Write a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *